DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC TRAIAN