Liceul Teoretic Traian Constanta derulează în perioada noiembrie 2023 – octombrie 2025 proiectul Boost the 21st Century Skills among School Students to Meet the Rapid Changes by Implementing the Innovative Approaches and Tools – Boost21, 2023-1-ES01-KA220-SCH-000164998, în calitate de partener.
Coordonatorul proiectului, ENDAZE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL S.L. (Madrid, Spania), împreună cu partenerii FURIM INSTITUTT (Oslo, Norvegia), MOBILE ADVENTURE S.P. ZO.O (Varșovia, Polonia), PENEPISTIMIO IOANNINON (Ioannina, Grecia) și Liceul Teoretic Traian (Constanța, Romania) își propun îndeplinirea următoarelor obiective pe parcursul derulării proiectului:
- îmbunătățirea abilităților digitale ale elevilor pentru a face față cerințelor secolului 21, cu scopul de a putea gestiona mai ușor orice situație de criză, prin dezvoltarea unei platforme inovatoare de tip –Gamification.
- Dezvoltarea și implementarea resursei educaționale și de mentorat, care le va permite elevilor să își îmbunătățească gândirea creativă și critică , comunicarea și flexibilitatea.

- Apel selecție elevi